Dla rozwoju obszarów wiejskich niezbędny jest transfer nowych rozwiązań innowacyjnych. Aby było to możliwe musi dojść do współpracy wielu instytucji i wymiany wiedzy w zakresie rolnictwa, leśnictwa oraz przedsiębiorczości pozarolniczej. Konieczna jest także promocja innowacji. Mamy nadzieję, iż realizowana operacja „ Integracja działań na rzecz obszarów wiejskich Pomorza” i uruchomienie Pomorskiej Elektronicznej Platformy Wymiany Informacji i Wiedzy  przyczyni się do pobudzenia współpracy podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich w województwie pomorskim, a tym samym do przyśpieszenia proinnowacyjnego rozwoju tych terenów.

Pomorska Elektroniczna Platforma Wymiany Informacji i Wiedzy ma na celu utrzymanie podjętej podczas operacji współpracy PODR i partnerów z innymi podmiotami uczestniczącymi w przeprowadzonych warsztatach, z 4 sektorów: nauki, biznesu, jst i organizacji społecznych. PEPWIW.PL umożliwia m.in. elektroniczną wymianę informacji i materiałów merytorycznych, a także wymianę doświadczeń. Zawiera bazę danych tj. zasoby aktualnej wiedzy  w zakresie 7 działów:  „Rolnictwo”, „Rybołówstwo”, „Leśnictwo”, „Energetyka”, „Produkcja żywności”, „Inna przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich”, „Bioekonomia”.

Zapraszamy wszystkich do rejestracji i zachęcamy do wymiany wiedzy i informacji.